Blog

25 marca 2021

KOMUNIKAT

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów przedszkola i żłobki zostają zamknięte na dwa tygodnie (29.03-9.04 włącznie).

Istnieje możliwość zorganizowania opieki dla dzieci których rodzice pracują w służbie zdrowia, policji bądź straży pożarnej.

Zajęcia będą prowadzone zdalnie poprzez przesyłanie rodzicom materiałów wskazanych przez nauczycieli, oraz za pośrednictwem platformy zoom.

Rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego poinformujemy indywidualnie o rozporządzeniach związanych z opieką oraz zajęciami terapeutycznymi, ponieważ na tę chwilę nie mamy w tym zakresie wytycznych od ministerstwa.

Aktualności
About Agnieszka Rajczyk

metrotwin