Przedszkole

Godziny otwarcia

Kolorado zapewnia opiekę w godzinach 7:00-17:00.
Na Twoje życzenie organizujemy także dodatkową opiekę nad dzieckiem.

Oferta na rok szkolny 2022/2023

obowiązuje od 01.01.2023r:

Pakiet do godziny 13.00 – czesne 360zł + wyżywienie 16zł/dzień
Pakiet do godziny 14.00 – czesne 410zł + wyżywienie 16zł/dzień
Pakiet do godziny 15.00 – czesne 460zł + wyżywienie 16zł/dzień
Pakiet do godziny 16.00 – czesne 510zł + wyżywienie 16zł/dzień
Pakiet do godziny 17.00 – czesne 560zł + wyżywienie 16zł/dzień

Opłata stała dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 350 zł
Opłata wpisowa 500 zł.

Każde dziecko objęte jest następującym zakresem opiekuńczo-wychowawczym:
 posiłki
 opieka psychologa
 stała opieka logopedyczna
 język angielski – codziennie
 rytmika
 warsztaty plastyczne
 warsztaty teatralne
 zajęcia eksperymentalno – obserwacyjne

Zapewniamy także
 stały i nieograniczony kontakt rodziców z personelem. Jeżeli tylko masz pytania
lub chcesz podzielić się z nami spostrzeżeniami, zapraszamy do kontaktu
 udział rodzin w uroczystościach i w życiu codziennym przedszkola
 organizację warsztatów i spotkań dla rodziców o tematyce zgodnej z aktualnym
zapotrzebowaniem.
 możliwość udziału maluchów w programie psychologicznym „Dziecko i emocje”
ułatwiającym dziecku rozpoznawać różne emocje, wyrażać je w bezpieczny
sposób i radzić sobie z nimi
 stałe poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców

metrotwin