Żłobek

Zapraszamy do żłobka, który oferuje opiekę
dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Dysponujemy przestronnymi, klimatyzowanymi salami oraz sypialniami z miejscem dla
30 dzieci, w 2 grupach wiekowych.
Każda z grup objęta jest opieką 2 wykwalifikowanych opiekunek.

Żłobek otwarty jest w godzinach 7.00 – 17.00. Oferujemy pełne wyżywienie z
uwzględnieniem diet dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, zajęcia
dodatkowe (jeżyk angielski, rytmika, warsztaty plastyczne), opiekę i terapię
specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI)

Oferta obowiązująca od 01.01.2023r

Godziny pracy 7.00 -17.00

Oferta:
– opłata wpisowa 500 zł,
– czesne   800 zł dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice
– czesne 1000 zł dla dzieci zamieszkujących poza miastem Świętochłowice

Czesne obejmuje opiekę wychowawców, bogaty program edukacyjno -wychowawczy,
rytmikę, warsztaty plastyczne, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, oraz
logopedyczną.

– wyżywienie 16 zł / dzień ( śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)
– język angielski 2 x w tygodniu (opłata 40zł / miesiąc) – dla zainteresowanych

metrotwin