< Strona Główna

Projekty i zamówienia

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont oraz zostanie zakupione wyposażenie.

Grupami docelowymi są: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodznie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Celem projektu jest utworzenie 24 miejsc w żłobku.

Wartość zadania: 297 840,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 245 777,57 zł

#FunduszeUE