Zamówienia

Wyniki z wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostawę testów do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej dzieci w ramach projektu pn.  Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

W związku z realizacją projektu pn. Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado ,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 • zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: zakup i dostawę testów do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej dzieci

 • Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 06.10.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu

 • Dokumenty jakie należy złożyć:
  oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2
  klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4
  formularz ofertowy – załącznik nr 1

 • Dokumenty do pobrania:


W związku z realizacją projektu pn. Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 • zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: zakup, dostawę i montaż konstrukcji do podwieszania w ramach terapii integracji sensorycznych
 • Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 15.09.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu
 • Dokumenty jakie należy złożyć:
  formularz ofertowy – załącznik nr 1
  klauzula informacyjna – załącznik nr 4
  oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2
 • Dokumenty do pobrania:


W związku z realizacją projektu pn. Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 • zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: zakup, dostawę i montaż konstrukcji do podwieszania w ramach terapii integracji sensorycznych
 • Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 03.09.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu
 • Dokumenty jakie należy złożyć:
  formularz ofertowy – załącznik nr 1
  klauzula informacyjna – załącznik nr 4
  oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2
 • Dokumenty do pobrania:


W związku z realizacją projektu pn. Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 •  Zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych cz.1 (z grupy zabawki i sprzęt do ćwiczeń fizycznych)
 • Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 31.08.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu
 • Dokumenty jakie należy złożyć:
  formularz ofertowy – załącznik nr 1
  klauzula informacyjna – załącznik nr 4
  oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2
 • Dokumenty do pobrania:W związku z realizacją projektu pn. Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs 

 • zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: dostawę i montaż mebli na wymiar – 2 szaf na zamówienie
 • Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z treścią zapytania ofertowego
 • Dokumenty jakie należy złożyć:

  – formularz ofertowy – załącznik nr 1
  – klauzula informacyjna – załącznik nr 4
  – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 2

 • Dokumenty do pobrania:
W związku z realizacją projektu pn. Sukces terapeutyczny – różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 • zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na: zakup i dostawę mebli
 • Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Dokumenty które należy złożyć:

 • Formularz ofertowy
 • Klauzula informacyjna
 • Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Dokumenty do pobrania:

W związku z realizacją projektu pn. na dostawę i montaż mebli na wymiar ramach projektu pn. „Kolorado w procesie zmiany – wielokierunkowe wzmocnienie procesów integracyjnych, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych” o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-02B5/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na:

Dostawę i montaż mebli na wymiar do przedszkola

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 19.07.2021 r. godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym

Dokumenty jakie należy złożyć:
formularz ofertowy- załącznik nr 1
oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym –   załącznik nr  2
klauzula informacyjna – załącznik nr 4

Załączniki:
zapytanie ofertowe 
formularz ofertowy
oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 
Umowa

klauzula informacyjna

metrotwin