COVID-19

Szanowni Państwo,

Główny Inspektor Sanitarny wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

1.     Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

2.     Instrukcja mycia rąk

3.     Instrukcja dezynfekcji rąk

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

5.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

6.     Regulamin funkcjonowania placówki w czasie pandemii COVID-19

7.    Procedury placówki w czasie epidemii COVID-19

8.    Ważne numery telefonów w razie zakażenia COVID-19

metrotwin