Przedszkole

Godziny otwarcia

Kolorado zapewnia opiekę w godzinach 7:00-17:00.
Na Twoje życzenie organizujemy także dodatkową opiekę nad dzieckiem.

Oferta na rok szkolny 2021/2022 obowiązuje od 01.09.2021r:

 • Pakiet do godziny 13.00 – 460 zł
 • Pakiet do godziny 13.30 – 510 zł
 • Pakiet do godziny 14.00 –  560 zł
 • Pakiet do godziny 15.00 – 610 zł
 • Pakiet do godziny 16.00 – 660 zł
 • Pakiet do godziny 17.00 – 710 zł

Opłata stała dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 250 zł

Opłata wpisowa 500 zł.

Każde dziecko objęte jest następującym zakresem opiekuńczo-wychowawczym:

 • posiłki
 • opieka psychologa
 • stała opieka logopedyczna
 • język angielski – codziennie
 • rytmika
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty teatralne
 • zajęcia eksperymentalno – obserwacyjne

Zapewniamy także

 • stały i nieograniczony kontakt rodziców z personelem. Jeżeli tylko masz pytania lub chcesz podzielić się z nami spostrzeżeniami, zapraszamy do kontaktu
 • udział rodzin w uroczystościach i w życiu codziennym przedszkola
 • organizację warsztatów i spotkań dla rodziców o tematyce zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem.
 • możliwość udziału maluchów w programie psychologicznym „Dziecko i emocje” ułatwiającym dziecku rozpoznawać różne emocje, wyrażać je w bezpieczny sposób i radzić sobie z nimi
 • stałe poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców