Projekty EU

PROJEKT UNIJNY – Mali Giganci w Kolorado

Przedszkole Kolorado w Świętochłowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu Mali Giganci w Kolorado.

Informacje na temat projektu znajdują się na podstronie: https://tacongroup.eu/przedszkole-kolorado-mali-giganci


PROJEKT UNIJNY – WITAMY NAJMŁODSZYCH!

Przedszkole Kolorado w Świętochłowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu Kolorado – witamy najmłodszych!

Pozwoli to na utworzenie w Świętochłowicach nowej placówki zapewniającej 28 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby przebywające aktualnie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczy lub bezrobotne, które planują powrócić do pracy lub rozpocząć jej poszukiwanie, a także osoby pracujące, posiadające dzieci w wieku do 3 lat.Rekrutacja trwa do 29.07.2017 r. Opieka nad dziećmi rozpocznie się we wrześniu 2017.

Dokumenty aplikacyjne do projektu wraz z regulaminem rekrutacji dostępne są w biurze projektu (w Świętochłowicach przy ul Wiślan 9/I) lub pod adresem http://kolorado.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne do projektu wraz z regulaminem rekrutacji


PROJEKT UNIJNY – NOWA DROGA

Projekt Kolorado – nowa droga współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 06.06.2016 roku do sierpnia 2017 roku, w tym:

– wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od czerwca do sierpnia 2016 roku)

– zajęcia dodatkowe (od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku)

– dokształcanie nauczycieli (od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku)

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest wsparcie 13-stu dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z obszaru Świętochłowic i okolic (m.in. Ruda Śl, Siemianowice Śl, Chorzów, Bytom, Katowice), poprzez wyrównanie szans edukacyjnych na bazie zrealizowanych w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. wysokiej jakości zajęć terapeutycznych, a także uzyskanie przez 8 nauczycieli kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć dodatkowych (po zakończeniu projektu) zgodnie z potrzebami podopiecznych przedszkola.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe:

  • terapia integracji sensorycznej,
  • terapia ręki,
  • terapia biofeedback,
  • terapia pedagogiczna,
  • terapia surdopedagogiczna,
  • terapia psychologiczna,
  • terapia logopedyczna,
  • terapia tyflopedagogiczna,
  • fizjoterapia

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 377.708,75 zł, w tym:

– dofinansowanie ze środków unijnych – 321.052,44 zł

– wkład własny – 56.656,31 zł