Blog

27 marca 2019

W oczekiwaniu na wiosnę

Marzec był miesiącem, w którym wszyscy oczekiwaliśmy nadejścia wiosny. Dzieci chętnie brały udział w przygotowaniach do powitania najpiękniejszej pory roku. W naszym przedszkolu braliśmy udział w przedstawieniach teatralnych oraz comiesięcznych spotkaniach z muzykoterapii. Zapraszamy do galerii.

Aktualności
About Agnieszka Rajczyk